top of page
Services
Billede af Adlan

Kommunikationsstrategi

En målrettet og operationel kommunikationsstrategi med en klar kernefortælling, knivskarpe budskaber og en konkret handlingsplan er essentiel i opbygning og udvikling af din virksomhed. Det gælder både, når en virksomhed står foran store forandringer, skal igennem en repositionering eller blot ønsker at manifestere sig på markedet. ESG, employer branding og virksomhedskultur har aldrig været vigtigere end nu, og hvis man vil markere sig, er der brug for en klar og velfunderet strategi, der ikke ender som en skrivebordsøvelse, men som eksekveres og lever på alle platforme og niveauer både internt og eksternt. Vi planlægger og driver processen fra vision over udarbejdelse til eksekvering. Hvis I selv er stærke på kommunikation og alene har brug for sparring eller hænder til eksekvering, klarer vi også det.

PR

Vi udarbejder og eksekverer PR-kampagner og strategier, der sikrer synlighed og løfter jeres brand, jeres salg og interessen for jeres produkt hos målgruppen. Vi har et indgående kendskab og godt samarbejde med pressen og er eksperter i at identificere de rette vinkler, budskaber og historier, som altid tager højde for den virkelighed, de taler ind i.

Vi kan både tilbyde en koncentreret PR-indsats på eksempelvis lanceringen af et specifikt produkt eller en begivenhed, hvor vi udarbejder en målrettet PR-indsats i en begrænset periode, der sikrer taktiske placeringer i medierne og rammer en specifik målgruppe. Men, vi løfter lige så gerne en langsigtet PR-indsats, hvor de overordnede mål i højere grad er at opbygge og styrke virksomhedens overordnede brand awareness og troværdighed og sikre en kontinuerlig tilstedeværelse i mediebilledet.

Concept of dices with letters forming words_ Public Relations. Generic newspaper backgroun
Trafik skilt

Issue & Risk Management

Alle virksomheder kan blive ramt af en krise, og meget ofte er det virksomhedernes håndtering af krisen, der er den største trussel. Issue management handler om at være forberedt på, hvilke aktiviteter der kan påvirke eller have indflydelse på offentlighedens opfattelse af jeres brand eller virksomhed. Det er jeres evne til at håndtere en krise rigtigt og hurtigt, der har betydning for, hvordan jeres image og omdømme lander på den anden side af krisen. Vi identificerer, analyserer og kortlægger de potentielle udfordringer og udarbejder den strategi, der er nødvendig for at forebygge, afværge eller håndtere en potentiel krise. Vi giver også gerne strategisk og operativ rådgivning, hvis krisen rammer uventet, og kan rykke ud med kort varsel og hjælpe jer med at få et overblik over situationen og en plan for, hvordan krisen skal håndteres både internt og eksternt. 

Medietræning

Alle virksomheder - store som små - bør tage stilling til, hvem der udtaler sig til medierne både proaktivt og reaktivt. Det kan være én og samme talsperson eller skifte afhængig af situation, produkt eller område. Uanset, hvem der stiller op, er det vigtigt at vide, hvad der forventes af én, når man befinder sig i rollen. Vi giver en introduktion til arbejdet med medierne, så I ved, hvad der forventes, og hvordan man håndterer, når medierne ringer. Vi træner virksomhedens talspersoner, så forskellene mellem et tv-, radio- eller skriftligt interview står klart, og hvordan man brænder igennem med klare budskaber på en troværdig måde. Det gælder både generelt og forebyggende, men også når der er tale om at blive klædt på til håndtering af en konkret og aktuel sag, så budskaber og pointer står knivskarpe.

Billede af israel palacio
Digital Connection Electronics Devices Technology Concept.jpg

Digital strategi

Ingen strategi bør eksekveres, uden der er taget stilling til det strategiske afsæt på sociale medier og digitale platforme, der i dag er helt centrale informationskanaler. Sociale medier er et godt sted at interagere og skabe engagement, da det her i høj grad er muligt at kommunikere målrettet og segmenteret. Men, faktum er også, at mange kriser i disse år begynder på de sociale medier, og derfor er det vigtigt, at I har en klar strategi for jeres tilstedeværelse digitalt, så I udnytter mediets fulde potentiale, men også så I kan agere med det samme, hvis bølgerne går højt. Vi hjælper jer med at få et overblik over mulighederne og udarbejder en strategi for jeres digitale tilstedeværelse. Vi kan også drive eksekveringen og stå for blandt andet produktion af content, kundeservice og vedligehold af digitale kanaler og influencersamarbejder.

Events

Som led i lanceringer af produkter, kulturelle initiativer eller opbygning af brand awareness kan en event være den optimale platform for dit budskab. Events er en unik mulighed for at møde kunder, partnere, stakeholdere og opinionsdannere og kan samtidig være en god PR-platform. En event eller et pressemøde er et godt strategisk værktøj - uanset om det er som supplement til en eksisterende PR-strategi eller et initiativ, der skal stå alene. Vi hjælper med idégenerering, planlægning, koordinering og eksekvering af såvel fysiske som online events, der sikrer, at I opnår de ønskede resultater.

AEnB2UoqBpPZp792YN5ZMaS60RZMQNRkFFzlNZeMUObxm1duEAwwEe0Nj325I64C_AlpMbRUNCMe9I2uSP0XfTVscV
ESG environmental social governance symbol. Wooden blocks with words ESG environmental soc

ESG

Flere virksomheder arbejder i dag målrettet med ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift, og mange bruger ESG som et begreb til at kommunikere om deres bæredygtighedsstrategi. Vi lever i en tid, hvor samarbejdspartnere, forbrugere og ansatte kræver gennemsigtighed og ansvar hos virksomhederne. Vi hjælper jer med en strategi og en handlingsplan, der synliggør og formidler jeres indsats og dermed medvirker til at give et retvisende og fuldstændigt billede af jeres virksomhedsdrift.

Kommunikationsstrategi
PR
Issues & Crisis
Medietræning
Digital
Events
ESG

Interim Management

De fleste virksomheder oplever perioder, hvor man enten på grund af forandringsprocesser eller store satsninger i en kortere periode har brug for ekstra kommunikationsressourcer. Vi kan som erfarent kommunikationsbureau hjælpe jer. Sammen med jer afdækker vi i fællesskab virksomhedens behov og stiller den helt rette specialist til rådighed i en afgrænset periode, der enten på del- eller fuldtid kan løse en given opgave. På den måde får I en ressource med relevant viden og erfaring uden at skulle igennem en lang rekrutteringsproces, og specialisten kan qua sin viden og ekspertise tilføre betydelig værdi til jeres virksomhed i tilspidsede situationer.

Interim
Hand choosing a wooden person block from a set. Employment choice concept. Human Resources
Video
Håndholdt kamera
Corporate Video

Har I brug for engagerende og effektivt videoindhold til jeres digitale platforme, så hjælper vi jer gennem processen. Video er et oplagt medie, når I skal kommunikere jeres virksomheds budskaber og værdier ud både internt og eksternt. Videoindhold er et godt og effektivt  kommunikationsværktøj til at fortælle jeres historie og kan bidrage til at skabe stort engagement hos jeres målgruppe. Vi kan bistå i hele processen fra idéudvikling, manus, produktion og postproduktion. Vi producerer alt lige fra  casefilm, testimonials, imagefilm og præsentationsfilm, som naturligvis målrettes den platform, de skal udkomme på. 

bottom of page