top of page

Kompetencer

Branding

En målrettet og operationel kommunikationsstrategi med en klar kernefortælling, knivskarpe budskaber og en konkret handlingsplan er essentiel i både opbygning og udvikling af virksomheder. Det gælder både, når en virksomhed står foran store forandringer, skal igennem en repositionering eller blot ønsker at finde plads i markedet.

ESG, employer branding og virksomhedskultur har aldrig været vigtigere end nu. Hvis man vil markere sig på de parametre, er der brug for en klar og velfunderet strategi, der ikke ender som en skrivebordsøvelse, men som eksekveres og lever på alle platforme og niveauer både internt og eksternt. Vi planlægger og driver processen fra vision over udarbejdelse til eksekvering.

Public Relations

Vi udarbejder og eksekverer såvel mindre som store PR-kampagner og -strategier, der sikrer synlighed og løfter virksomheders brand, salg og interessen hos målgruppen. Vi har et indgående kendskab til arbejdet med medierne og stor erfaring i at identificere de rette vinkler, budskaber og historier, som tager højde for den virkelighed, de taler ind i.

Vi udarbejder målrettede og operationelle PR-indsatser på eksempelvis lanceringen af et specifikt produkt, en event eller en begivenhed, der sikrer taktiske placeringer i medierne og rammer specifikke målgrupper. Men, vi løfter lige så gerne en langsigtet PR-indsats, hvor det overordnede mål er at opbygge og styrke virksomhedens samlede brand awareness og troværdighed og sikre en kontinuerlig tilstedeværelse i mediebilledet og målgruppens bevidsthed.

Krisekommunikation

Alle virksomheder kan blive ramt af en krise, og meget ofte er det virksomhedernes håndtering af krisen, der er afgørende for om brandet lider uoprettelig skade. Issue management handler om at være forberedt på, hvilke aktiviteter der kan påvirke eller have indflydelse på offentlighedens opfattelse af jeres brand eller virksomhed. Det er evnen til at håndtere en krise rigtigt og hurtigt, der har betydning for, hvordan jeres image og omdømme lander på den anden side. Vi identificerer, analyserer og kortlægger de potentielle udfordringer og udarbejder den strategi og det beredskab, der er nødvendig for at forebygge, afværge eller håndtere en potentiel shitstorm. Vi giver også gerne strategisk og operativ rådgivning, hvis krisen rammer uventet. Vi kan rykke ud med kort varsel og hjælpe med at få et overblik over situationen og udarbejde en plan for, hvordan krisen skal håndteres både internt og eksternt.

Medietræning

Alle virksomheder - store som små - bør tage stilling til, hvem der udtaler sig til medierne både proaktivt og reaktivt. Det kan være én og samme talsperson eller skifte afhængig af situation, produkt eller område. Uanset, hvem der stiller op, er det vigtigt at vide, hvad der forventes af én, når man befinder sig i rollen. Vi giver en introduktion til arbejdet med medierne, så man ved, hvad der forventes, og hvordan man håndterer, når medierne ringer. Vi træner virksomheders talspersoner, så forventningerne til forskellige interviewformer står klart, og vi giver råd til, hvordan man brænder igennem med sine budskaber. Det gælder både generelt og forebyggende, men også når der er tale om at blive klædt på til håndtering af en konkret og aktuel sag, så budskaber og pointer står knivskarpe.

Digital strategi

Sociale medier og digitale platforme er i dag helt centrale informationskanaler og afgørende for en virksomheds succes og omdømme. Den digitale tilstedeværelse skal være en forlængelse af forretningen og afspejle virksomhedens kerneværdier. Med en digital strategi handler det om at udnytte de forskellige platformes potentiale og støtte op om virksomhedens mål. Vi hjælper vores kunder med at få overblik over mulighederne og udvikler den helt rigtige strategi for jeres digitale tilstedeværelse. Vi kan derudover hjælpe med udarbejdelse af konkrete elementer, såsom designguide og tekst til websites og nyhedsbreve samt produktion af indhold og varetager gerne på vores kunders vegne den daglige vedligeholdelse af digitale kanaler og koordinering af eventuelle influencersamarbejder.

ESG

Alle fremadsynede virksomheder skal og bør indenfor nær fremtid have styr på egen bæredyghedsprofil og mål. Samarbejdspartnere, forbrugere og ansatte kræver gennemsigtighed og ansvar hos virksomhederne. Vi hjælper med en langsigtet strategi og handlingsplan, der synliggør og formidler virksomhedens ESG-mål og styrker dens position på markedet. Vi kan derudover stå for produktion af tekst til kvartals- og årsrapporter samt til virksomhedens interne kanaler, så I overholder de nye standarder og EU's rapporteringskrav efterleves.

Strategiske partnerskaber

Vi tror på, at strategiske relationer er nøglen til langvarig succes og bæredygtig vækst. Kortlægning, etablering og vedligeholdelse af gensidigt fordelagtige relationer mellem virksomheder og andre interessenter kan blandt andet bidrage til at styrke virksomheders omdømme og øge brand awareness, skabe nye forretningsmuligheder samt sikre god kommunikation med relevante stakeholders. Vi hjælper med at identificere vigtige interessenter og udvikler en strategi, der opbygger og styrker relationer.

bottom of page